Kunde: Theater Oberhausen, Intendant: Florian Fiedler
Agentur: moxie collective

Oberhausen, Mai 2017

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_01

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_02

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_03

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_04

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_05

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_06

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_07

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_08

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_09

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_10

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_11

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_12

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_13

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_14

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_15

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_16

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_17

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_18

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_19

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_20

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_21

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_22

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_23

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_24

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_25

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_26

 

sabrina_weniger_2017_theater_oberhausen_27

Das vollständige Spielzeitheft ist hier zu sehen.